Creditcard zonder BKR toetsing aanvragen, kan dat?

Bent u op zoek naar een creditcard zonder BKR toetsing? Dan kunt u het beste een prepaid creditcard aanvragen.

Als u een reguliere creditcard wilt aanvragen komt de BKR-registratie om de hoek kijken: Tijdens de aanvraag wordt er gekeken of u een BKR-registratie heeft en zo ja, of deze positief of negatief is.

Bij een prepaid creditcard is dit niet het geval!

Creditcard zonder BKR: Hoe zit dat?

Wilt u een reguliere creditcard? Dan ontkomt u er niet aan dat uw BKR status wordt opgevraagd.

Waarom is dit?

Als u betaalt met een creditcard, dan schiet de creditcardmaatschappij deze betalingen voor, dit is dus in feite een lening. U betaalt het voorgeschoten bedrag achteraf terug.

Om het risico dat u niet terug kunt betalen te beperken doet de creditcardmaatschappij een BKR toetsing om inzicht in uw financiële achtergrond te krijgen.

Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) staan al uw kredieten en eventuele betalingsachterstanden geregistreerd.

U kunt op twee manieren geregistreerd staan: positief of negatief.

Positieve of negatieve BKR-registratie

Als u een krediet aangaat met een waarde hoger dan €250 wordt dit geregistreerd bij het BKR. Met krediet worden niet alleen geld leningen bedoeld, maar ook bijvoorbeeld een dure telefoon die u afbetaalt bij uw abonnement of een lease auto.

  • Zolang u uw betaalverplichting nakomt is dit een positieve registratie.
  • Heeft u een serieuze betalingsachterstand, dan krijgt u een negatieve BKR registratie.

Creditcard aanvragen met een negatieve registratie bij het BKR

Heeft u een negatieve registratie, dan is het vrijwel onmogelijk om een creditcard aan te vragen. Een negatieve registratie betekent dat u betalingsproblemen heeft, of in de afgelopen 5 jaar heeft gehad. Voor creditcardmaatschappijen is dit een risicofactor.

Creditcard met een positieve BKR-registratie

Zo’n 11 miljoen Nederlanders staan geregistreerd bij het BKR. Het merendeel daarvan betreft positieve registraties. Een positieve registratie is geen bezwaar bij het aanvragen van een creditcard.

Tip: Met een negatieve BKR-registratie kunt u wel een prepaid creditcard aanvragen.

Let op: Als u veel positieve registraties heeft kan het wel zijn dat de bestedingslimiet op uw card wordt beperkt zodat uw betaalverplichtingen in verhouding blijven met uw inkomen. Meerdere positieve noteringen betekent namelijk dat een vast deel van het geld dat er maandelijks op uw rekening binnen komt niet vrij besteedbaar is. Dit moet dus feitelijk worden afgetrokken van uw inkomsten om te berekenen hoeveel u verantwoord kunt lenen (=maandelijks uitgeven met uw creditcard).

BKR-registratie door een creditcard

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen speelt de BKR-registratie een belangrijke rol bij de aanvraag van een creditcard. Maar ook het hebben van een creditcard kan van invloed zijn op uw BKR status:

  • Heeft u een creditcard waarbij u de mogelijkheid heeft om uw aankopen gespreid terug te betalen (een zgn. kredietfaciliteit)? Dan krijgt u een positieve registratie bij het BKR.
  • Wordt het volledige openstaande bedrag van uw creditcard aan het einde van de maand automatisch van uw bankrekening afgeschreven (dus maakt u geen gebruik van gespreid betalen), dan krijgt u geen BKR registratie.

Wel een creditcard, geen BKR toetsing?

Een creditcard zonder BKR check aanvragen is dus niet mogelijk. Er zal altijd naar uw status gekeken worden.

Wilt u om wat voor reden dan ook een creditcard aanvragen zonder BKR toetsing, dan bent u aangewezen op het alternatief van de prepaid creditcard (ook wel debit card genoemd).

Een prepaid creditcard werkt grotendeels hetzelfde als een gewone creditcard. Het grootste verschil is dat u alleen geld kunt uitgeven dat u zelf op de card zet.

Omdat u met uw eigen geld betaalt is er geen sprake van krediet, en vindt er dus ook geen krediet registratie of toetsing plaats.

Voordelen van een prepaid kaart

Naast het feit dat het verkrijgen van een creditcard zonder BKR registratie an sich al een voordeel is als u niet door de BKR check heen komt en dus geen reguliere creditcard zou kunnen krijgen, zijn er nog enkele andere voordelen van een prepaid creditcard te noemen.

Geen kans op schulden

U kunt geen geld uitgeven dat u niet heeft, u krijgt namelijk geen krediet. Als u van uzelf weet dat u soms net die ene impulsaankoop doet terwijl dat eigenlijk niet kan, dan is een prepaid card misschien een betere keus dan een gewone creditcard.

Simpele aanvraag

U hoeft geen inkomensverklaring te overleggen en u kunt de kaart aanvragen zonder BKR toetsing.

Creditcard met uitkering

Ook indien u een uitkering ontvangt kunt u een prepaid kaart aanvragen. Er is geen minimaal inkomen vereist. U kunt zelfs een prepaid creditcard zonder inkomen aanvragen.

Geen invloed op uw hypotheek aanvraag

Als u een creditcard met BKR registratie (zowel positief als negatief) heeft, dan wordt dit meegenomen bij een hypotheek aanvraag. Als u voor een creditcard zonder BKR toetsing kiest dan is dit niet het geval en kunt u mogelijk een hogere hypotheek krijgen.

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd wat er allemaal meetelt voor een BKR-registratie en wat de invloed hiervan is op de maximale hoogte van uw hypotheek:

Studenten creditcard zonder BKR

Ook voor studenten zijn creditcards zonder BKR een uitkomst. Als student is het vaak lastig om een creditcard aan te vragen vanwege het gebrek aan vast inkomen in veel gevallen. Er zijn wel speciale studenten creditcards, maar daarbij is de bestedingslimiet vaak vrij magertjes. Een creditcard aanvragen zonder BKR kan dan de oplossing zijn.

➜ Lees hier meer over creditcards voor studenten.

Creditcard aanvragen zonder BKR check middels borgstelling

In sommige gevallen is het mogelijk om toch een creditcard aan te vragen als u hier zelf niet voor in aanmerking komt via een borgstelling van iemand anders.

Dit betekent dat de borgsteller aansprakelijk is mocht u het openstaande bedrag op uw creditcard niet terug kunnen betalen.

Hieraan worden wel voorwaarden gesteld:

  • De aanvrager zelf moet uiteraard wel aan de financiële vereisten voldoen en niet negatief bij het BKR bekend zijn.
  • De borgsteller moet een (gehuwd/geregistreerd) partner, ouder, meerderjarig kind of wettelijke voogd zijn.

Zakelijke creditcard zonder BKR

Als zelfstandige kan het lastig zijn om een creditcard aan te vragen voor uw bedrijf als u een negatieve BKR-registratie op uw naam heeft staan of als uw bedrijf net is opgericht en u nog geen jaarcijfers kunt overhandigen.

Ook in deze situatie biedt een prepaid card ook een uitkomst. U kunt deze kaart prima aan uw zakelijke rekening koppelen. Zo heeft u een creditcard beschikbaar voor uw onderneming en blijven uw zakelijke uitgaven gescheiden van uw privé uitgaven.

Als zakelijke creditcard zonder BKR kunt u bijvoorbeeld een van deze zakelijke prepaid creditcards gebruiken.

BKR registratie checken

Weet u niet of u negatief geregistreerd staat bij het BKR, dan kunt u uw status bij het Bureau Krediet Registratie aanvragen:

Dit kan via de website van het BKR. U kunt inloggen via iDIN, het identificatiesysteem waarbij u zich met uw bankpas kunt identificeren.

Veelgestelde vragen

Kan ik met een negatieve BKR-registratie een creditcard aanvragen?

Nee, als u negatief geregistreerd staat bij het BKR, zal uw creditcard aanvraag vrijwel zeker worden afgewezen. In dit geval kunt u het beste een prepaid creditcard aanvragen, hierbij vindt geen BKR check plaats.

Kan ik met een positieve BKR-registratie een creditcard aanvragen?

Ja, als u positief geregistreerd staat bij het BKR zal dit geen belemmering vormen. Wel moet u voldoen aan de inkomenseisen die voor de aanvraag van uw creditcard worden gesteld. Heeft u geen of een laag inkomen, kijk dan hoe u een creditcard zonder inkomen aan kunt vragen.

Heeft een creditcard met BKR-registratie invloed op de hoogte van mijn hypotheek?

Ja, als u gebruik maakt van de gespreid betalen functionaliteit van een creditcard, dan wordt u positief geregistreerd bij het BKR omdat dit feitelijk een doorlopende lening is. Hierdoor wordt het maximale bedrag dat u kunt lenen verlaagd.

Kan je rood staan met een creditcard zonder BKR notering?

Nee, dit is niet mogelijk. Als u een VISA of Mastercard creditcard aanvraagt waarbij u geen BKR notering krijgt, dan heeft deze creditcard geen optie om het bedrag dat u heeft uitgegeven in termijnen terug te betalen. Het hele openstaande bedrag wordt aan het einde van de maand van uw bankrekening afgeschreven. U moet er dus altijd voor zorgen dat er genoeg geld op uw rekening staat om het saldo op uw creditcard aan het einde van de maandelijkse termijn weer aan te vullen.