Privacy Policy

Creditcardstore.nl respecteert de privacy van al haar klanten en bezoekers van de website. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens

Creditcardstore.nl kan persoonsgegevens van u verzamelen, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld wanneer u een account aanmaakt op onze website, een product koopt of wanneer u contact opneemt met onze klantenservice. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de bestellingen te verwerken en/of om u van dienst te zijn bij vragen.

Cookies

Creditcardstore.nl maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De cookies slaan geen persoonsgegevens op en zijn veilig voor uw privacy. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt geplaatst.

Affiliatelinks

Alle informatie op deze site is voor u gratis toegankelijk. Om de kosten voor het maken en onderhouden van de website te dekken maken wij gebruik van affiliatelinks. Als u via deze links een product of dienst afneemt bij een derde partij krijgen wij hier een vergoeding voor. Dit heeft geen invloed op de prijs die u hiervoor betaalt. Voor de juiste werking van de affiliatelinks worden enkele technische gegevens zoals cookie-ID’s, IP-adressen en tijdtip van klikken vastgelegd bij de tussenpartij die de verwerking van de affiliatelinks regelt.

Wij werken samen met:

Beveiliging

Creditcardstore.nl neemt de beveiliging van persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle informatie die u verstrekt aan Creditcardstore.nl wordt opgeslagen op beveiligde servers.

Delen van persoonsgegevens

Creditcardstore.nl zal uw persoonsgegevens nooit delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere bedrijven of organisaties, behalve als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld voor de bezorging van producten.

Rechten van betrokkenen

U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Wijzigingen in het privacybeleid

Creditcardstore.nl behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website. Wij adviseren u om regelmatig dit beleid te raadplegen.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de manier waarop Creditcardstore.nl uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.